Vstupné

Ceny vstupného se proti loňskému roku změnili jen minimálně. Výběr vstupného bude probíhat na mostě spojujícím parkoviště závodních strojů na Masarykově náměstí a předstartovním prostorem závodu.

Vstupenku prosím noste vždy u sebe.  V diváckých prostorách na trati můžete být požádání o kontrolu zakoupené vstupenky pořadateli.


VSTUPNÉ

pátek    5. května 2023       Zdarma

sobota  6. května 2023           200 Kč

neděle  7. května 2023           200 Kč

ZTP a děti do 150 cm vstup zdarma