Parkoviště závodních strojů

Vše započne v pátek 5. května 2023 od 12:00 hodin příjezdem závodních týmů (DŘÍVE NE!!!). Je třeba dodržet umístění všech závodních vozů obou seriálů, dle následující tabulky parkování v PZS. Než se někam postavíte raději se informujte zda je to v pořádku! Pokud tak nebude učiněno a postavíte se na místa, která nejsou pro vás určena v přiložené mapce PZS, budete nuceni vše zabalit a přemístit se tam kam patříte.

Žádáme všechny jezdce dodržujte veškeré vydané dokumenty a informace, předejdeme všichni případným problémům a dohadům.